Blogs

Wat is er mooier om van deskundigen uit de markt direct een gesproken of geschreven blog te kunnen vernemen? Blogs zijn bij uitstek geschikt om een mening of bespiegeling te houden over specifieke onderwerpen in de markt. Onderwerpen die bepalend zijn voor de toekomst, voor de kansen en bedreigingen en voor de verdere ontwikkeling van een markt verdienen het om regelmatig nader onder de loep te worden genomen. Door mensen die weten waarover ze het hebben.

Binnen alle manieren van duiding van nieuws en ontwikkelingen past een blog zeker. Het is een moderne variant van de zeepkist: je staat op een podium en brengt jouw mening te berde. Onderbouwd, met kennis van zaken en met argumenten die de toehoorders of lezers kunnen volgen en beredeneren. Blogs zijn in de regel kort maar krachtig; herkenbaar en deskundig. Het valt nog niet eens zo mee om in een beperkte tijd of beperkt aantal woorden een mening goed voor het voetlicht te brengen. En beargumenteren waarom je dat vindt of waarom dat dan zo is. Blogs brengen een belangrijke toegevoegde waarde: de mening van deskundigen.
Te horen van iemand die je waardeert om zijn of haar kennis van zaken over bepaalde onderwerpen of markten, legt voor een mening meer gewicht in de schaal. Dat ís iemand, die weet hoe het werkt. Als die dat vindt, dan zal er toch wel een grote kern van waarheid in schuilen?

Blogs komen voor op alle sites van VakWereld. Niet voor niets zijn die sites voor veel deskundigen een welkom, deskundig, gewaardeerd en veel bezocht platform voor het brengen van die blogs. VakWereld heeft kennissites. Sites waar je heen gaat om kennis op te doen, meningen te vernemen en de stand van zaken over ontwikkelingen te lezen. Blogs zijn daarin onmisbaar. Geïnteresseerd om ook blogs te maken voor één van die vakgerichte sites van VakWereld? Neem gerust contact op, dan bespreken we de mogelijkheden.